Stojan by Stojan
Објавено 12 мај 2016 | 360, banji, capa, debar, Google, panorama, Street, View

Дебарски Бањи – Цапа | Capa Spa Resorts – 360 Google Street View

Низ повеќе од 100 – 360 виртуелни панорами од денеска ќе можете Дебарските Бањи – Цапа кои се наоѓаат во Бањиште близу Дебар да ги прошетате виртуелно во 360 на Google Street View. 360 виртуелната проштека ќе може да ја најдете на свтески познатите сервиси Google Maps, Google Search,...

Повеќе