logo-trustedПЗУ МЕДИ-КОР од денеска достапна во светот на Google Street View низ 360 виртуелна прошетка.
ПЗУ МЕДИ-КОР има 2 специјалистички интернистички ординации и две субспецијалистички ординации по кардиологија. Тимот се состои од двајца ПРИМАРИУСИ специјалисти по интерна едицина и субспецијалисти по кардиологија со долготрајно работно искуство 35 години од кои едниот е и доктор на мединицски науки.
Исто така двајца доктори по опста медицина кои работат во двете ординации по опста медицина каде сто се лекуваат матицните пациенти.
2С Студио фотографираше професионални 360 виртуелни панорами преку кои ќе можете да ја разгледате внатрешноста во 360. Исто така се погриживме локалот да е обележан и верификуван на Google Maps.
Прошетката на Google Street View, Google Maps е достапна од секој мобилен телефон, компјутер, таблет и VR наочари од која било точка на планетата земја.
Промотивно сите заинтересирани локали кои сакаат да добијат 360 виртуелни панорами – Google Street View прошетка и обележат својот локал на  Google Maps и Google Earth може да не контактираат на Тел. +389 78 428 161 или во контакт на нашата веб страна да испратат барање.
Стојан Стојановски е прв Македонски доверлив фотограф од Google што значи дека вашите 360 виртуелни панорами се во сигурни раце и ќе бидат изработени по најновите светски тренодови за ваков тип на фотографија.
Линк до прошетката: https://goo.gl/maps/3Uvb32Jig7C2

Во МЕДИ-КОР
која постои 22 години се вршат следниве медицински иследувања
1. Електрокардиографија
2. Колордопплерехокардиографија/ултразвучна имејџинг техника, со која во реал тиме прецизно се визуелизира срцето и најтоцно се проценува неговата функција. Се детектираат вродени и стекнати срцеви мани
3. Коронарен стрес тест со Треадмил трака/се проценува функцијата на срцето во напор, се детектираат стеснувања на крвните садови на срцето односно се детектира прединфаркна состојба , се детектираат пореметувања во ритамот и спроведувањето
4. Колордопплер ангиографија на артериите и вените на царотидни крвни садови, на артерии и вени на раце ,нозе, стомацни крвни садови/ се визуелизираат артериите и вените , се проценува нивна морфологија и функција. Метода која детектира тромбози на вените и стеснувања или комплетни зацепувања на артерии, како и друга патологија на крвните садови, вродена или стекната.
5. 24-48 часовен холтер мониторинг електрокардиографија / преку 24-48 часовен ЕКГ мониторинг се регистрираат пореметувања во ритамот и спроводливоста на срцето/
6. 24 часовен холтер мониторинг на крвниот притисок / детектира зголемен крвен притисок и проценка на ефикасноста на терапијата.
7. Диагностика и лекувања на сите интернистицки болести.
8. Просторија за терапија каде се прима инекциона и инфузиона терапија.