t: +389 78 428 161

Шумски Фенери – Битола 360 Google Street View – 2016

360 Виртуелна Прошетка како дел од Google Street View - Google Maps

Фотографирање и изработка на Виртуелна Прошетка со висок квалитет за Шумски Фенери – Битола и поставување на светската мрежа на Google Street View како дел од Google Maps