t: +389 78 428 161

#NOWASTEMK – Пренос во Живо – (2021)

#NOWASTEMK - Пренос во Живо - 2021

#NOWASTEMK - хибриден пренос во живо на YouTube & Zoom платформата со меѓу себна комуникација

Day 1:

Day 2:

Video highlights: