t: +389 78 428 161

Laki Hotel & Spa – Фотографирање (2017)

Indoor/Outdoor Фотографија - Лаки Хотел и Спа

Целосно отографирање на Лаки Хотел и Спа за изработка на веб страница и целосна промоција на социјални, дигитални и печатени медиуми.
По изработката на целосен пакет за промоција Лаки Хотел и Спа уште првата година по отворањето го ставивме на листата во Охрид како број 1 хотел привлечен за гостите.