google-za-web-logoMr. I Lounge  е новиот локал од Охрид за кој изработивме 360 виртуелна прошетка преку која може да влезете во внатрешноста на локалот и која е поставена на светски познатиот сервис на Google – Street View. Со влегување на овој сервис во Македонија, сите бизнис локали може да станат дел од оваа глобална виртуелна прошетка. 2С Студио е лидер во регионот по изработка на ваков вид на маркетинг, па со влегувањето на Street View во Македонија, панорамите кои ги изработуваме може да се постават и да станат дел од таа светска виртуелна прошетка.
Линк до прошетката: https://goo.gl/maps/7rtw4tY1ZqS2