google-za-web-logo
Новиот локал од Охрид за кој фотографиравме 360 виртуелна прошетка и ја поставивме на Google Street View е Ателјето Фармаковски. Како први Google Trusted Photographer  во Македонија сите бизнис локали може ги фотографираме и може да бидат дел од овој сервис со своја виртуелна проештка. До 10 февурари по промотивни цени. Контактирајте за подетални информации.
Линк до прошетката: https://goo.gl/maps/wAAGJP5Zhwm